rozpędzić [rozegnać, rozgonić]


rozpędzić [rozegnać, rozgonić]
rozpędzić [rozegnać, rozgonić] {{/stl_13}}{{stl_8}}{kogoś} {{/stl_8}}na cztery wiatry {{/stl_13}}{{stl_7}}'rozpędzić kogoś w sposób zdecydowany, brutalnie, odcinając możliwość powrotu': {{/stl_7}}{{stl_10}}Policja rozpędziła pseudokibiców na cztery wiatry. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • rozegnać — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}rozganiać;{{/stl 7}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}rozpędzić [rozegnać, rozgonić] {{/stl 7}}{{stl 8}}{kogoś} {{/stl 8}}{{stl 7}}na cztery wiatry {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozgonić — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}rozganiać{{/stl 7}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}rozpędzić [rozegnać, rozgonić] {{/stl 7}}{{stl 8}}{kogoś} {{/stl 8}}{{stl 7}}na cztery wiatry {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozegnać — dk I, rozegnaćam, rozegnaćasz, rozegnaćają, rozegnaćaj, rozegnaćał, rozegnaćany rozgonić dk VIa, rozegnaćnię, rozegnaćnisz, rozegnaćgoń, rozegnaćnił, rozegnaćniony rozganiać ndk I, rozegnaćam, rozegnaćasz, rozegnaćają, rozegnaćaj, rozegnaćał,… …   Słownik języka polskiego

  • cztery — {{/stl 13}}{{stl 8}}licz. M. mos czteryrej, czteryrech; DMc. czteryrech, C. czteryrem, B. mos czteryrech, nmos cztery, N. czteryrema {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} liczba będąca sumą liczb: trzy i jeden : {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wiatr — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. wietrze {{/stl 8}}{{stl 7}} ruch powietrza względem powierzchni ziemi, wywołany nierównomiernym rozkładem ciśnienia atmosferycznego w atmosferze : {{/stl 7}}{{stl 10}}Chłodny, lodowaty, mroźny, ciepły,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień